Tranøy formannskap
21.03.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik, møterommet

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY FORMANNSKAP DEN 21.03.2019.
GODKJENNING AV FSK MØTEPROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE 21. MARS 2019
GODKJENNING AV FSK MØTEPROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE 21. MARS 2019
SVAR: FSK MØTEPROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE 21. MARS 2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2019 AVTALER OM VETERINÆRVAKT
8/2019 INNDEKNING AV SELVKOSTFOND
9/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING 2019 (Unntatt offentlighet) Vis Vis (1)
10/2019 SØKNAD OM BANKGARANTI