Tranøy formannskap
11.09.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik, møterommet

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY FORMANNSKAP DEN 11.09.2019.
GODKJENNING PROTOKOLL FSK 11 09 2019 ARKIVSAK 19/946
MØTEPROTOKOLL - MØTE I TRANØY FORMANNSKAP DEN 11.09.2019.
GODKJENNING PROTOKOLL FSK 11 09 2019 ARKIVSAK 19/946
GODKJENNING PROTOKOLL FSK 11 09 2019 ARKIVSAK 19/946

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING 2019 Vis Vis (10)
24/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING 2019 JULI 2019 Vis Vis (12)
25/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING AUGUST 2019 Vis Vis (15)
26/2019 KLAGE TILDELING BRØYTEKONTRAKTER 2019-2023 Vis (2)
27/2019 ORIENTERING OM NYTT ENERGIGJENVINNINGSANLEGG VED SENJA AVFALL IKS Vis (1)
28/2019 POLITISKE ORGANER OG UTVALG I 2019