Tranøy formannskap
11.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik, møterommet

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY FORMANNSKAP DEN 11.06.2019.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY FORMANNSKAP DEN 11.06.2019.
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SV: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
TILLEGG SAKSPAPIRER 3 - MØTE I TRANØY FORMANNSKAP DEN 11.06.2019.
SV: GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2019 TRANØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (6) Vis
15/2019 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 1. KVARTAL 2019 Vis
16/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING 1 TERTIAL 2019 Vis Vis (8)
17/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING MAI 2019 Vis (1) Vis Vis (6)
18/2019 SALG AV EIENDOM, GODKJENNING AV BUD Vis (2)
19/2019 ANMODNING OM OPPNEVNING AV KOMITÉ - TV-AKSJONEN NRK - CARE 2019 Vis (1)
20/2019 TV-AKSJONEN NRK - CARE 2019, ANMODNING OM BIDRAG Vis (1)
21/2019 PROSJEKT BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING, VISIT SENJA REGION 2019 - 2021 Vis (3)
22/2019 KLAGE PÅ TILDELING BRØYTEKONTRAKTER 2019-2023 Vis (11)