Takstnemnd for eiendomsskatt
22.02.2019 kl. 12:00 - 15:00
Møterommet Tranøy helsesenter

Møtedokument
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TAKSTNEMNDA

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling