Takstnemnd for eiendomsskatt
12.11.2019 kl. 13:00 - 00:00
Møterommet Tranøy helsesenter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT DEN 12.11.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2019 KLAGE PÅ TAKST Vis (4)
4/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (2)
5/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (3)
6/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (3)
7/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (3)
8/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (4)
9/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (4)
10/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (4)
11/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (3)
12/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (3)
13/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (3)
15/2019 TAKSERING EIENDOMSSKATT 2019 Vis (2)