Senja kommunestyre
30.10.2019 kl. 00:00 - 00:00

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I SENJA KOMMUNESTYRE KONSTITUERENDE DEN 30.10.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I SENJA KOMMUNESTYRE KONSTITUERENDE DEN 30.10.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 KOMMUNESTYREVALGET 2019 - GODKJENNING AV VALGOPPGJØR Vis (1)
2/2019 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (1)
3/2019 VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
4/2019 VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019-2023
5/2019 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (1)
6/2019 VALG AV UTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1)
7/2019 VALG AV UTVALG FOR HELSE OG OMSORG FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (1)
8/2019 VALG AV UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (1)
9/2019 VALG AV PARTSSAMMENSATT UTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (1)
10/2019 VALG AV KLAGENEMND FOR PERIODEN 2019-2023
11/2019 VALG TIL KS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023
12/2019 FYLKESTINGETS VEDTAK SAK 62/19 Vis (6)
13/2019 SAMARBEIDSAVTALE FOR «MIDT-TROMS INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD» Vis (1)