Senja kommunestyre
18.12.2019 kl. 10:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I SENJA KOMMUNESTYRE DEN 18.12.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I SENJA KOMMUNESTYRE DEN 18.12.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2019 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2020-2023 SENJA KOMMUNE Vis (2)
49/2019 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR SENJA KOMMUNE Vis (1)
50/2019 MØTEPLAN SENJAKOMMUNE 2020 Vis (1)
51/2019 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I SENJA KOMMUNE
52/2019 KOMMUNAL VIGSLING 2019 - 2023
53/2019 ÅNDERDALEN NASJONALPARK - 50 ÅR SØKNAD OM JUBILEUMSSTØTTE Vis (4)
54/2019 SENJA KOMMUNE - MÅLVEDTAK I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN
55/2019 INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL STYRET I NASJONALPARKEN FOR PERIODEN 2019-2023
56/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL LOKALUTVALGENE SENJA KOMMUNE Vis (2)
57/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRENDE ORGANER I SENJA AVFALL IKS
58/2019 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TI KIRKELIG FELLESRÅD
59/2019 VALG AV MEDLEM/ OG VARAMEDLEM TIL STYRET I MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD
60/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2019-2023
61/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅD 2019-2023
62/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅD
63/2019 VALG AV STYRE FOR SENJA BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019-2023
64/2019 VALG AV BARNAS TALSPERSON TIL UTVALG FOR PLANSAKER
65/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET ARKIV TROMS IKS
66/2019 VALG AV TALSPERSONER I FYLKESNEMNDSAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK