Senja kommunestyre
11.12.2019 kl. 10:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I SENJA KOMMUNESTYRE DEN 11.12.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I SENJA KOMMUNESTYRE DEN 11.12.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2019 FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE OG VELFERDSORDNINGER FOR FOLKEVALGTE SENJA KOMMUNE Vis (6)
15/2019 DELEGASJONSREGLEMENT FOR SENJA KOMMUNE Vis (2)
16/2019 ØKONOMIREGLEMENT SENJA KOMMUNE Vis (1) Vis (1)
17/2019 ETTERGODTGJØRING TIL ORDFØRER Vis (1)
18/2019 FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE OG VELFERDSORDNINGER FOR FOLKEVALGTE SENJA KOMMUNE Vis (6)
19/2019 BRANNORDNING SENJA KOMMUNE Vis (3)
20/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER OG ORGANISERING AV TJENESTEN I SENJA KOMMUNE Vis (3)
21/2019 VEDTEKTER BARNEHAGER SENJA KOMMUNE Vis (2)
22/2019 VEDTEKTER STARTLÅN SENJA KOMMUNE Vis (1)
23/2019 KOSTNADSFORDELING INTERKOMMUNALE HELSETJENESTER
24/2019 OMSTILLINGSPROSJEKT SENJA KOMMUNE
25/2019 VA-FORSKRIFT SENJA KOMMUNE Vis (2)
26/2019 FORSKRIFT FOR GEBYRREGULATIV FOR OPPGAVER ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVEN, M.FL. I SENJA KOMMUNE Vis (1)
27/2019 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2020-2023 SENJA KOMMUNE Vis (2) Vis (1)
28/2019 SENJA KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020 - 2032 Vis (3)
29/2019 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR SENJA KOMMUNE Vis (1)
30/2019 MØTEPLAN SENJAKOMMUNE 2020 Vis (1)
31/2019 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I SENJA KOMMUNE
32/2019 KOMMUNAL VIGSLING 2019 - 2023
33/2019 ÅNDERDALEN NASJONALPARK - 50 ÅR SØKNAD OM JUBILEUMSSTØTTE Vis (4)
34/2019 SENJA KOMMUNE - MÅLVEDTAK I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN
35/2019 INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL STYRET I NASJONALPARKEN FOR PERIODEN 2019-2023
36/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL LOKALUTVALGENE SENJA KOMMUNE Vis (2)
37/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRENDE ORGANER I SENJA AVFALL IKS
38/2019 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TI KIRKELIG FELLESRÅD
39/2019 VALG AV MEDLEM/ OG VARAMEDLEM TIL STYRET I MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD
40/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2019-2023
41/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅD 2019-2023
42/2019 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅD
43/2019 VALG AV STYRE FOR SENJA BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019-2023
44/2019 VALG AV BARNAS TALSPERSON TIL UTVALG FOR PLANSAKER
45/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET ARKIV TROMS IKS
46/2019 VALG AV TALSPERSONER I FYLKESNEMNDSAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK
47/2019 RULLERING ANLEGGSPLANEN 2020-2023 Vis (3)