Råd Eldfunk
11.03.2019 kl. 09:00 - 11:00
Møterommet kommunehuset Vangsvik

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD ELDFUNK DEN 11.03.2019.
SVAR GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FRA DAGENS MØTE
SVAR GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FRA DAGENS MØTE
SVAR GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FRA DAGENS MØTE

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 BUDSJETT FOR ELDFUNK 2019 (Unntatt offentlighet)
2/2019 HØRING - "NY FORSKRIFT OM RÅD FOR ELDRE, FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM (Unntatt offentlighet) Vis (1)
3/2019 ÅRSMELDING 2018- ELDFUNK (Unntatt offentlighet)
4/2019 REFERATSAK - MØTE I ELDFUNK 2019 03 11 (Unntatt offentlighet)