Partssammensatt utvalg
23.01.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset, Vangsvik

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 23.01.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 STAUTS I PROSJEKTET Vis
2/2019 STATUS INNPLASSERING
3/2019 STATUS IKT
4/2019 VEIVALG PENSJON