Fellesnemnd
30.01.2019 kl. 13:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND DEN 30.01.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND DEN 30.01.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 REFERATSAK Vis Vis (2)
2/2019 STAUTS I PROSJEKTET Vis Vis (1)
3/2019 STATUS INNPLASSERING
4/2019 STATUS IKT
5/2019 VEIVALG PENSJON
6/2019 PRINSIPPSAK ØKONOMISTYRING
7/2019 KOMMUNALE GARANTIER Vis (1)
8/2019 REVIDERING RETNINGSLINJER «BLI KJENT» MIDLER Vis (1)
9/2019 VEDTEKTER SFO SENJA KOMMUNE Vis (4)
10/2019 VEDTEKTER BARNEHAGE SENJA KOMMUNE Vis (8)
11/2019 VALG AV REVISJONSORDNING I SENJA KOMMUNE Vis (4)
12/2019 VALG AV K-SEKRETARIATET I SENJA KOMMUNE Vis (4)
13/2019 NYTT BUDSJETT KIRKELIG FELLESRÅD Vis (2)
14/2019 UKM ARCTIC - NY DRIFTSMODELL MED TILPASNING TIL REGIONREFORMEN Vis (1)
15/2019 KULTURKRAFT SENJA Vis (1)
16/2019 FOLKEHELSEOVERSIKT - SENJA KOMMUNE Vis (6)