Fellesnemnd
19.09.2018 kl. 13:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND DEN 19.09.2018.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL PSU
31/2018 STATUS FRAMDRIFT I PROSJEKTET SENJA KOMMUNE
32/2018 ØKONOMIRAPPORT 2- SENJA2020 Vis (1)
33/2018 ØKONOMIFOKUS FREM MOT 2020
34/2018 POLITISK HÅNDBOK FOR SENJA 2020
35/2018 ADMINISTRATIV ORGANISERING - SENJA KOMMUNE SEPTEMBER 18 Vis (1)
36/2018 NY SERVERPLATFORM FOR SENJA KOMMUNE Vis (1)
37/2018 BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS SENJA KOMMUNE Vis (4)
38/2018 "BLI KJENT"-MIDLER - SENJA2020 Vis (1)
39/2018 FASTSETTING AV PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI Vis (17)