Fellesnemnd
19.06.2019 kl. 13:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND DEN 19.06.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND DEN 19.06.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2019 STATUS I PROSJEKTET Vis (4)
33/2019 ØKONOMIRAPPORT Vis (2)
34/2019 STYRINGSDOKUMENTER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN FRAM TIL SENJA KOMMUNE Vis (1) Vis (5)
35/2019 STATUS INNPLASSERING
36/2019 STATUS LOKALISERING
37/2019 HANDLINGSREGLER SENJA KOMMUNE Vis (1)
38/2019 HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SENJA KOMMUNE Vis (3)
39/2019 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FOR SENJA KOMMUNE 2020 - 2032; HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (1)
40/2019 GRAFISK PROFILHÅNDBOK SENJA KOMMUNE Vis (1)
41/2019 FOLKEHELSEOVERSIKT - SENJA KOMMUNE Vis (1)
42/2019 LEVE HELE LIVET
43/2019 SENJA BARNEFESTIVAL Vis (1)
44/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SENJAKONFERANSEN Vis (1)
45/2019 UNGT ENTREPRENØRSKAP SENJA KOMMUNE Vis (1)
46/2019 MARGINPROSENT SKATTEREGNSKAP Vis (2)
47/2019 REFERATSAK PROTOKOLL FRA PSU 13.06.19 Vis (4)