Fellesnemnd
16.10.2019 kl. 13:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND DEN 16.10.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND DEN 16.10.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2019 REFERATSAK Vis (1) Vis (4)
49/2019 STATUS I PROSJEKTET Vis (4)
50/2019 LOKALISERING
51/2019 ØKONOMIRAPPORT SENJA2020 Vis (1)
52/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER OG ORGANISERING AV TJENESTEN I SENJA KOMMUNE Vis (1)
53/2019 POLITISKE ORGANER OG UTVALG 2019
54/2019 LOKALUTVALG I SENJA KOMMUNE Vis (2)
55/2019 VEDTEKTER FOR ORGANISERING AV BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) OG UNGDOMSRÅDET I SENJA KOMMUNE. Vis (1)
56/2019 ARENA FOR KULTURAKTIVITETER I SENTRUM, DANNELSE AV ARBEIDSGRUPPE
57/2019 BRANNORDNING SENJA KOMMUNE Vis (3)
58/2019 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL DIGITALISERING AV KIRKEGÅRDSKART I SENJA KOMMUNE Vis (5)
59/2019 GRAVPLASSVEDTEKTER OG BETALINGSNORMER Vis (2)
60/2019 SAMARBEIDSAVTALE MED PPT Vis (2)
61/2019 SAMARBEIDSAVTALE OM MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL Vis (1)
62/2019 SAMARBEIDSAVTALE - NAV, SENJA OG SØRREISA Vis (1)
63/2019 LOKALE FORSKRIFTER OG REGLEMENTER SOM SKAL VEDTAS POLITISK INNEN 1.1.2020
64/2019 FORSKRIFT FOR GEBYRREGULATIV Vis (1)