Fellesnemnd
10.04.2019 kl. 12:00 - 00:00
Lenvik rådhus

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESNEMND DEN 10.04.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESNEMND DEN 10.04.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2019 REFERATSAK Vis (1) Vis Vis (3)
18/2019 VISJON OG VERDIER SENJA KOMMUNE Vis (3)
19/2019 STATUS I PROSJEKTET Vis Vis (3)
20/2019 STATUS INNPLASSERING
21/2019 STATUS LOKALISERING
22/2019 UTVIDELSE AV ANTALL REPRESENTANTER I PSU Vis (1)
23/2019 PROFILHÅNDBOK OG ORDFØRERKJEDE SENJA KOMMUNE
24/2019 ØKONOMISK STATUS I KOMMUNENE BERG, LENVIK, TORSKEN OG TRANØY
25/2019 ØKONOMIRAPPORT - SENJA2020 Vis (1)
26/2019 STATUS KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGVALGET 2019 Vis Vis (8)
27/2019 NÆRDEMOKRATI I SENJA KOMMUNE Vis (6)
28/2019 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM SENJA KOMMUNE OG SENJA KIRKELIGE FELLESRÅD Vis (3)
29/2019 SØKNAD OM MEDLEMSSKAP I ARKIV TROMS
30/2019 SØKNAD OM TILSKUDD - SPORLØFT 2019/2020 Vis (3)
31/2019 POLITIDIREKTORATET - ENDRINGER I INNDELING I LENSMANNS- OG POLITISTASJONSDISTRIKTER I TROMS POLITIDISTRIKT Vis (1)