Administrasjonsutvalget
15.10.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik, møterommet

Møtedokument
GODKJENNING AV PROTOKOLL ADM UTVALGET
GODKJENNING AV PROTOKOLL TIL ADM UTVALGET
GODKJENNING PROTOKOLL ADM UTVALGET

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling