Administrasjonsutvalget
09.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik, møterommet

Møtedokument
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 09.04.2019.
OFFENTLIG SAKSLISTE - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 09.04.2019.
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I ADM UTVALGET
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I ADM UTVALGET
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I ADM UTVALGET

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 SØKNAD OM PERMISJON (Unntatt offentlighet)
2/2019 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM PERMISJON (Unntatt offentlighet)