Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnet eiendomsskattebeløp.

Eiendomsskattelisten ligger ute til 15.4.2019 på kommunehuset i Vangsvik. I tillegg er den publisert på kommunens hjemmeside www.tranoy.kommune.no

Aktuelle eiendomsbesittere får tilsendt informasjon i brev om skattetakstgrunnlag og eiendomsskatt som skal betales i 2019.

Eiendomsskatten utfaktureres fire ganger pr år i lag med de kommunale gebyrene.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes i forbindelse med utskrivningen av einedomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette, og det må tydelig fremgå hvilket gnr. og brnr. klagen gjelder.

Klagefrist er 15.4.2019.

Klagen må sendes skriftlig til Tranøy kommune, Eiendomsskattekontoret, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik innen 9.4.2019.

Dersom noen ønsker nærmere informasjon om metode og grunnlag for beregning av eiendomsskatt, kan det tas kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Liste over eiendommer med eiendomsskatt

Liste over eiendommer med fritak

 

Med hilsen

Tranøy kommune

Alf Rørbakk

rådmann