Søknad om akvakulturtillatelse legges ut til offentlig ettersyn følgende steder: Tranøy kommunes nettside: www.tranoy.kommune.no, på kommunehuset i Vangsvik, Nærmat Vangsvik og Joker, Stonglandseidet.

 

Søker:                                     Senja Akvakultursenter AS

Søknaden gjelder:                  Tillatelse til å øke den årlig produksjon fra dagens 2 mill. stykk settefisk av rognkjeks til 5 mill. stykk settefisk av rognkjeks per. år med individvekt inntil 40 gram.

Anleggstype/plassering:         Landbasert oppdrett på Rubbestad.              .

 

 

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 03.05.19

og sendes: Tranøy kommune, Rådmannen, 9304 Vangsvik.

 

Forespørsler rettes til Tranøy kommune telf. 77 87 40 22, faks 77 87 40 01 eller e-mail: postmottak@tranoy.kommune.no

 

 

 

 

Rådmannen