In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Offentlig ettersyn reguleringsplan for Finneset småbåthavn

Detaljreguleringsplan for Finneset, gnr 41 bnr 5

OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR FINNESET SMÅBÅTHAVN

Reguleringsplan for Finneset i Tranøy kommune er utlagt til offentlig ettersyn. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel. Formålet med reguleringsarbeidet er å skaffe planhjemmel for å bygge ut område SH6 med flytebrygger og molo.

For planforslaget gjelder at saksfremlegg, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart, ROS-analyse og rapport fra grunnundersøkelse er utlagt til gjennomsyn på Joker i Vangsvik, Eidet Handel, kommunehuset i Vangsvik og er tilgjengelig på Tranøy kommunes hjemmeside.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik innen 3.11.2017.

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 27.sep.2017
  • Sist oppdatert den 27.sep.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn