In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for Valvåg landbase, gnr 6 bnr 19

Detaljreguleringsplan for Valvåg Landbase i Tranøy kommune, er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 7. april til 19. mai. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, område N5. Formålet med reguleringsarbeidet er byggeformål-næringsbebyggelse, masseuttak, molo, kai, industribebyggelse, adkomst, grøntareal, trafikkområde kjøreveg (fylkesveg).

For planforslaget gjelder at saksfremlegg, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart, ROS-analyse og geoteknisk vurdering er utlagt til gjennomsyn på Joker i Vangsvik, Eidet Handel, kommunehuset i Vangsvik og er tilgjengelig på Tranøy kommunes hjemmeside.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt Tranøy kommune, kommunehuset, 9304 Vangsvik innen 19.5.2017.

Rådmannen

Detaljreguleringsplan for Valvåg Landbase, gnr 6 bnr 19
  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 05.apr.2017
  • Sist oppdatert den 07.apr.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn