• Ringveien endrer navn til Vasskråa
  • Hamnveien endrer navn til Bergnakken
  • Skoleveien endrer navn til Hans Kr. Eriksens vei
  • Larsebakken endrer navn til Utsikten

Kommunestyrets vedtak er gjort med hjemmel i lov om Stadnamn § 5 og forskrift om Eiendomsregistrering § 51

Navnevalget kan ikke påklages, jf Stadnamnlova § 10 (og § 5 a-d).

Skrivemåten av stedsnavn kan, i henhold til Lov om stadnavn § 10, påklages av offentlig organ og lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn.  Klagefrist er 3 uker.

Rådmannen