Konsulentfirmaet Finansinnkjøp AS har hatt i oppdrag å konkurranseutsette den nye hovedbankavtalen for kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Den nye hovedbankavtalen med Den Norske Bank vil også gjelde for Senja kommune fra 1.1.2020.

I konkurransen har kommunene mottatt tilbud fra Sparebank 1 Nord-Norge og Den Norske Bank. Tilbyderne er blitt vurdert både på pris og kvalitet. Den Norske Bank (DNB) har vunnet anbudet på hovedbankavtalen. I dag benyttes Sparebank 1 Nord-Norge, og det blir derfor bankbytte for kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy til Den Norske Bank. 

Bankbyttet skjedde 1. april, og vil få små konsekvenser for driften av kommunene, både internt og eksternt.

  • Alle innbyggere/kunder som har avtaler om eFaktura og/eller Avtalegiro vil ikke merke noe forskjell. De trenger ikke å forholde seg til noe nytt eller ta hensyn til ny bankforbindelse i kommunen.
  • Innbyggere/kunder som fremdeles får papirfaktura og betaler disse manuelt, må ved betaling forholde seg til nye opplysninger som står på faktura, bl.a. innbetaling til nytt kontonummer. Det nye kontonummeret er 1506 22 39600.

Av den grunn oppfordres alle innbyggere i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner som fremdeles får papirfaktura til å ta i bruk avtaler om eFaktura eller eFaktura kombinert med Avtalegiro i sin nettbank. Les mer om Digitalisering av fakturautsendelsen.