In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Landbruk og viltforvaltning

Det er i dag 14 gårdsbruk i Tranøy, alle basert på grovfôrproduksjon. Av disse er det fire bruk med melkeproduksjon, to bruk med ammekyr, seks bruk med sauer og ett bruk med planteproduksjon. Kommunen har en fagansvarlig for landbruk.

Søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger:

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 15.5.
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 15.10.
Søknad om regionale miljøtilskudd 1.9.
Søknad om investeringsstøtte til organisert beitebruk (sperregjerder, ferister mm) frist ca. 15.2.
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket 31.5.
Søknad om dreneringstilskudd fortløpende (spør kommunen om evt. frist)

Hovedoppgaver for landbrukskontoretSauer på beite på fine strandenger. Foto: Ingunn Bardalen

Behandling av saker etter ulike lovverk:

Tilskuddsordninger

Bygdeutviklingsmidlene

Viltsaker

Viltsaker behandles av Komité for plan, næring og drift

Nye interkommunale målsettinger for hjortevilt 2013-2017 ble vedtatt i PND-sak 36/13 19. juni 2013. Last ned dokomentet her. Lenvik kommune, som Tranøy samarbeider med, har også vedtatt samme målsettinger i 2013.

Skogsaker

Skogsaker ivaretas av fagleder landbruk. Det er skogkultur (planting, tynning, kvisting, rydding av skjerm),skogkulturoppgjør, skogsveier, skogoppsyn.

Naturskader

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på: Veier og broer, Jordbruks- og skogsareal, Kaier/moloer av stein/betong, Flom og skredskader på skog, Andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring. Les mer om naturskadeordningen her

Andre hjelpere/lenker til rådgivere

Tine             Nortura              Landbruk Nord      Grønnsakrådgiving; Grønns(m)ak-prosjektet

Kontaktperson: Fagleder landbruk Reidun Aspmo. Skogsaker: Stein Schølberg

Tjenester

Grunneierlag i Tranøy

Til oversikt over grunneierlagene i Tranøy

  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 25.jul.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn