In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Næringsutvikling - Lån og tilskudd kommunalt utviklingsfond

Generelt

 

Beskrivelse

Utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Tranøy kommune.

Målgruppe

Nyetablerere og næringsdrivende.
Følgende aktiviteter prioriteres: Utviklingsprosjekter, samarbeidsprosjekter og prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom.
Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering eller som driftstilskudd
 

Kriterier/vilkår

For alle prosjekter/tiltak der støtteberettige kostnader (tilskuddsgrunnlaget) utgjør opp til kr. 300.000,- skal søknad om støtte sluttbehandles av Tranøy kommune.

Samlet støtte fra utviklingsfondet skal ikke overstige følgende fastsatte grenser:

Investeringsstøtte 25 %
Konsulentbistand 50 %,
Nettverk/samarbeidstiltak 50 %
Støtte til opplæring 40 % / 75 %.
 

Samarbeidspartnere

 
Senja Næringshage
Innovasjon Norge
Troms fylkeskommune

Eksterne lenker

 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunale retningslinjer for praktisering av kommunalt utviklingsfond er vedtatt av Tranøy kommune. Disse er utarbeidet på bakgrunn av ”Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms” utarbeidet av Troms Fylkeskommune.

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Tranøy kommune v/ Plan- og næring.
Vedlagt søknadsskjema fylles ut. I tillegg må det skrives en enkel forretningsplan der det nærmere fremgår hva det søkes om, samt øvrige opplysninger som har relevans for søknaden.
 

Søknadsskjema

Søkerveiledning
 

Søknadsfrist

1. april og 1. oktober

Søknaden sendes til

 

Tranøy kommune
Postmottak
Vangsvikveien 298
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Søknad behandles av plan- og næringssjef som legger sakene frem i et møte om våren og et møte om høsten i Tranøy fondsstyre.

Saksbehandlingstid

Ca. 3 uker

Klagemulighet

Saken kan påklages til Tranøy kommunestyre for endelig avgjørelse.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Audun Sivertsen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9304 Vangsvik
Besøksadresse: Vangsvikveien 298, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Audun Sivertsen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 15.apr.2011
  • Sist oppdatert den 04.mar.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn