In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Nabovarsel

Generelt

 

Beskrivelse

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protestere før tiltaket blir påbegynt. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, er det du som tiltakshaver (byggherre) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever at du engasjerer et firma (kalt ansvarlig søker), er det firmaet som sørger for nabovarsel.

Naboen må få beskjed om at eventuelle merknader må være kommet til deg eller firmaet innen to uker etter at nabovarselet er sendt, og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Nabovarselet er gyldig i et år. Søker du først etter det, må du nabovarsle på nytt.

Kommunen kan frita deg for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.
 

Målgruppe

Tiltakshaver (byggherre) eller firma (ansvarlig søker).

Kriterier/vilkår

Nabovarselet skal inneholde så omfattende opplysninger at naboer eller gjenboere (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Det skal framgå om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i Plan- og bygningsloven. Varslingen må være gjennomført før søknaden sendes.

Dette kan gjøres på to måter.

Naboen kvitterer direkte på varslet og får en kopi.
Du sender varslet til naboen i rekommandert sending og får en kvittering fra Posten.
 

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Plan- og bygningsloven § 21-3:http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-030.html - 21-3
Forskrift om byggesak § 5-2:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html - 5-2

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vedlegg:

Tegninger.
Situasjonskart.
Andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboerens interesse.
 

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Ted Skoglund
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Ted Skoglund

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 20.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn