Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 12
09
11
10
12
Arbeidsmiljøutvalget 11
08
09
Fellesnemnd 30
10
19
16
11
Partssammensatt utvalg 23
03
12
09
04
Råd Eldfunk 11
Senja valgstyre 18
05
14
06
15
09
10
11
Styret for utviklingsfondet 11
Takstnemnd for eiendomsskatt 22
27
Tranøy formannskap 24
12
21
09
11
10
15
12
Tranøy kommunestyre 25
26
27
23
18
24
29
Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg 02
04
27
08
Utvalg for plan, næring og drift 06
03
05
28
09