Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 13
12
11
16
27
Arbeidsmiljøutvalg Senja 2020 27
02
Arbeidsmiljøutvalget 12
11
10
10
Fellesnemnd 21
23
27
19
21
Partssammensatt utvalg 07
21
16
12
14
Råd Eldfunk 15
27
08
03
Senja valgstyre 08
Styret for utviklingsfondet 03
Takstnemnd for eiendomsskatt 06
Tranøy barne- og ungdomsråd 23
Tranøy formannskap 13
10
12
11
19
16
13
27
Tranøy kommunestyre 26
27
24
20
25
30
18
Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg 30
03
29
28
09
04
Utvalg for plan, næring og drift 31
07
04
02
30
15
29
10
05