Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 07
04
06
12
07
21
Arbeidsmiljøutvalget 06
08
18
13
Fellesnemnd 23
27
04
Interimsfellesnemda 06
03
08
19
Overtakstnemnd for eiendomsskatt 13
Partssammensatt utvalg 30
05
08
14
23
Råd Eldfunk 13
19
05
14
11
Styret for utviklingsfondet 06
12
Takstnemnd for eiendomsskatt 10
Tranøy barne- og ungdomsråd 14
10
Tranøy formannskap 07
04
06
29
12
27
10
07
21
Tranøy kommunestyre 13
21
26
20
23
26
24
19
Tranøy valgstyre 04
06
11
12
Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg 31
28
30
29
03
05
Utvalg for plan, næring og drift 31
01
29
31
06
04
06