In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Miljøarbeider

Generelt

 

Beskrivelse

Miljøarbeider er et tilbud om hjelp til personer som trenger veiledning i dagliglivets gjøremål.

Målgruppe

Personer med behov for kontakt, hjelp og rådgivning i hverdagen.

Kriterier/vilkår

Miljøarbeid er et tiltak om hjelp til personer som trenger botrening eller opplæring i dagliglivets gjøremål.

Kartlegging av individuelle behov legges til grunn ved tildeling av tjenesten.
 

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Sosialtjenesteloven § 4-2 a jfr. § 4-3.
Forvaltningsloven

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før søknaden kan avgjøres, vil hjemmetjenesten vurdere dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil du få besøk i hjemmet. Vurdering kan også skje i fagteam.

Alle søknader om miljøarbeider vurderes innvilget administrativt. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten omfatter.

Du kan henvende deg til Hjemmetjenesten Sør på telefon 77874115 eller Hjemmetjenesten Nord på telefon 77853305 for å få hjelp til å søke om miljøarbeider. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Hjemmetjenesten
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Før søknaden kan avgjøres, vil hjemmetjenesten vurdere dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil du få besøk i hjemmet. Vurdering kan også skje i fagteam.

Alle søknader om miljøarbeider vurderes innvilget administrativt. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten omfatter.

Du kan henvende deg til Hjemmetjenesten Sør på telefon 77874115 eller Hjemmetjenesten Nord på telefon 77853305 for å få hjelp til å søke om miljøarbeider. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket blir fattet.

Vedlegg

Du må ha fullmakt dersom det er noen som søker for deg.


Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket, Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Ansvarlig leder: Elin Wilsgård
Saksbehandler/kontaktperson: Marjo Hytonen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Marjo Hytonen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 11.mai.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn