Utleieboliger

Tranøy kommune eier 36 boenheter, hvorav inntil 12 enheter er forbeholdt kommunalt ansatte.

Private boliger innleid for framleie

Kommunen leier inn et antall boliger (hus, leiligheter, hybler) som hovedsakelig framleies til førstegangsbosatte flyktninger.

Boliger med tildelingsrett

Disse boligene er etablert i samarbeid mellom Tranøy kommune og private utbyggere, hvor kommunen har tildelingsrett eller leier inn for framleie. De fleste av disse boligene er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet.

Omsorgsboliger

Kommunalt eide boliger som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål, og som har fast tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet.