In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Langtidsopphold

Generelt

Tema

Pleie og omsorg

Beskrivelse

De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie ved hjemmebaserte tjenester, kan søke om langtidsopphold ved sykehjemmet.

Målgruppe

De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig

Kriterier/vilkår

Søker må ha behov for langtidsplass i sykehjemmet.

 

Pris for tjenesten

Kommunen tar betaling for denne tjenesten etter "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv.

 

Samarbeidspartnere

 

Eksterne lenker

 
 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Lov om helsetjenesten i kommunene.
Pasientrettighetsloven
Sosialtjenesteloven § 4-2b
Forvaltningsloven
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv.
 

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte Sykehjemmets virksomhetsleder på tlf. 77874120 eller 77874121 for å få hjelp til å søke om langtidsopphold.

Før saken kan avgjøres vil hjemmetjenesten og omsorgsteamet vurdere dine ønsker og behov nærmere.

Samtykkeerklæring må foreligge før innhenting av personopplysninger.

 

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Sykehjemmet
9392 Stonglandseidet
 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.


Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Sykehjemmet
Ansvarlig leder: Lisbeth Solbø
Saksbehandler/kontaktperson: Lisbeth Solbø
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Lisbeth Solbø

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 02.mai.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn