Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan for Øvre Vangsvik

Offentlig ettersyn og høring

Utvalg for plan, næring og drift (PND) har i møte 30.05-18 vedtatt å legge forslag til områderegulering for delområde Øvre Vangsvik ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12–10 og § 12–11.

Offentlig ettersyn - Biomasseøkning

Lekangsund II i Solbergfjorden, Tranøy kommune

Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra SalMar Farming AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – biomasseøkning lokalitet Lekangsund II i Solbergfjorden, Tranøy kommune

Kunngjøring - endringer av forskrift og vedtekter - eiendomsskatt

Forslag til revidering av Tranøy kommunes eiendomsskattevedtekter og Tranøy kommunes retningslinjer for alminnelig taksering, legges med dette ut for høring jf fvl § 37, som følge av endringer i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 19.12.2017, som trer i kraft fra 01.01.2019.