Kulturskoletilbudet i skoleåret 2018-2019

 • Messinginstrumenter (kornett, ess horn, baryton)
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Gitar
 • El-gitar
 • El-bass
 • Trommer / Perkusjon
 • Band (for de som allerede spiller)
 • Maling, tegning
 • Treskjæring
 • Keramikk
 • Foto

Sett opp hva du helst vil starte på eller fortsette med fra lista ovenfor. Er det andre ting du kan tenke deg, så ta det med i søknaden. Vi strekker oss langt for å gi deg det tilbudet du ønsker.

Undervisningen gis som individuell undervisning eller i gruppe. De fleste tilbudene blir gitt med en time i uken i skoleåret, men noen kan bli gitt som intensive kurs på ettermiddag/kveld/helg.

Et lite tips: Det kan være vanskelig for en elev som går i 1.–4. klasse å begynne på gitar eller bassgitar fordi det krever mye for små fingre.

Praktisk informasjon fra kulturskolen

Undervisningstid:

På ettermiddag menes at eleven får sin kulturskoleundervisning i fritida. Timene blir lagt fra skoleslutt og utover ettermiddagen.

I skoletiden passer best for de yngste elevene; elevene går ut av grunnskoleundervisningen for å få undervisning i kulturskolen. Foresatte må individuelt søke permisjon fra skolen for å delta i kulturskoleundervisningen i skoletiden. Kulturskolen ønsker at dette skal være den normale ordningen

Betalingssatser:

Avgiften for et helt skoleår er satt til 1997 kr for enkeltelever. For grupper på 5 elever eller flere, er avgiften 1876 kr pr elev. Avgiften kreves inn i to terminer, høst (desember) og vår, (juni).

Det gis søskenmoderasjon med 50 %. De som velger to tilbud får 50 % reduksjon i den ene avgiften.

Oppsigelse av elevplass:

En elevplass gjelder for et helt skoleår (august – juni). Elever som eventuelt ønsker å slutte til jul, må sende skriftlig melding til kulturskolen innen 30. november.

Svar på søknaden:

Alle søkere får skriftlig svar så snart opptaket er ferdig.

Søknadsfrist 31. April 2018