Om kulturskolen

Kulturskolen skal primært gi tilbud etter skoletid til barn og unge bosatt i Tranøy kommune. Undervisningen kan også legges til andre tider på dagen og som helgekurs.

Tilbudet kan også gis voksne.

Kulturskolens tilbud avhenger av hvilke lærere som er tilknyttet skolen. Det aktuelle tilbudet framkommer på søknadsskjema eller informasjonsbrosjyrer ved hovedopptak.

Kulturskolen skal

 • utvikle elevenes skapende evner innen musikk og andre kunstneriske uttrykksformer.
 • utvikle elevenes ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet.
 • være med på å legge grunnlaget for allsidig kulturell aktivitet i hjem, skole og lokalsamfunn.

Tranøy kommunes kulturskole er organisert under virksomheten Vikstranda skole, men gis ved både Vikstranda skole og Stonglandet skole.

Rektor: Ulf Fredriksen

Besøksadresse:
Vikstrandveien 3
9304 Vangsvik

Postadresse:
Tranøy kommune
Vikstranda skole
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

Telefon: 77 85 35 51

Kulturskoletilbudet i skoleåret 2018-2019

 • Messinginstrumenter (kornett, ess horn, baryton)
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Gitar
 • El-gitar
 • El-bass
 • Trommer / Perkusjon
 • Band (for de som allerede spiller)
 • Maling, tegning
 • Treskjæring
 • Keramikk
 • Foto

Sett opp hva du helst vil starte på eller fortsette med fra lista ovenfor. Er det andre ting du kan tenke deg, så ta det med i søknaden. Vi strekker oss langt for å gi deg det tilbudet du ønsker.

Undervisningen gis som individuell undervisning eller i gruppe. De fleste tilbudene blir gitt med en time i uken i skoleåret, men noen kan bli gitt som intensive kurs på ettermiddag/kveld/helg.

Et lite tips: Det kan være vanskelig for en elev som går i 1.–4. klasse å begynne på gitar eller bassgitar fordi det krever mye for små fingre.

Praktisk informasjon fra kulturskolen

Undervisningstid:

På ettermiddag menes at eleven får sin kulturskoleundervisning i fritida. Timene blir lagt fra skoleslutt og utover ettermiddagen.

I skoletiden passer best for de yngste elevene; elevene går ut av grunnskoleundervisningen for å få undervisning i kulturskolen. Foresatte må individuelt søke permisjon fra skolen for å delta i kulturskoleundervisningen i skoletiden. Kulturskolen ønsker at dette skal være den normale ordningen

Betalingssatser:

Avgiften for et helt skoleår er satt til 1997 kr for enkeltelever. For grupper på 5 elever eller flere, er avgiften 1876 kr pr elev. Avgiften kreves inn i to terminer, høst (desember) og vår, (juni).

Det gis søskenmoderasjon med 50 %. De som velger to tilbud får 50 % reduksjon i den ene avgiften.

Oppsigelse av elevplass:

En elevplass gjelder for et helt skoleår (august – juni). Elever som eventuelt ønsker å slutte til jul, må sende skriftlig melding til kulturskolen innen 30. november.

Svar på søknaden:

Alle søkere får skriftlig svar så snart opptaket er ferdig.

Søknadsfrist 31. April 2018