In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Kultur, idrett og fritid

Tranøy kommune ønsker å ha en oppdatert oversikt over kommunens lag og foreninger, men vi trenger hjelp til å holde siden oppdatert. Send oss melding om endinger i kontaktinformasjon samt ved opphør og oppstart av aktiviteter/ lag. Send melding til postmottak@tranoy.kommune.no

Ut på tur? Du kan låne utstyr på biblioteket!

Utstyrsbag

På biblioteket på Stonglandet skole er det en utstyrsbag til utlån. Den inneholder utstyr som: - bålpanne med stativ - kaffekjele - kasserolle - vaffeljern - speiderkniver - øks - sag - presenning - tau for å lage aktivitetsløyper - idepermen "Barn i friluft" - øks og spade - og du kan til og med låne en lavo. Les mer om utstyrsbagen på Midt-Troms Friluftsråd sine sider. Biblioteket har tlf. nr 77 85 46 08

7 kanoer, vester og årer

Midt- Troms friluftsråd har kjøpt inn 7 kanoer på henger, 14 padleårer og 21 redningsvester for utlån til offentlige og private organisasjoner/institusjoner og privatpersoner. Les mer om kanoutlån på Midt-Troms Friluftsråd sine sider

Oversikt over lag og foreninger i Tranøy

Musikk
Kor Flott
Blåcompaniet
Sør-Senja Mannskor
Vaffelkoret
Stonglandet skolekorps

Kunst, kultur, fritid
Folkeakademiet i Tranøy
Sør-Tranøy Husflidslag
Tranøy kystlag

Bygdelag, velforeninger mm
B.L. Varden (Vangsvik)
Brennlia Velforening (Vangsvik)
Bygdelaget Ny Dag (Lekangsund)
Bygdelaget Bellevue (Stonglandseidet)
Bygdelaget Vardheim (Hals/Hofsøy)
Bygdelaget Samhold (Brygghaug)
Bygdelaget Solkverv (Å)
Rødsand Vel
Senja og omegn sameforening
Skrolsvik bygdelag
Solli samfunnshus
Vikstranda Sanitetsforening
UL Fremskritt

 

Idrettslag
Sør-Tranøy Idrettslag
Vesterfjell og Omegn Idrettslag
Fjellheim IL, Solli

Grunneierlag og utmarkslag
Gjøvik og Tranøybotn grunneierlag
Rubbestad og Vikafjell grunneierlag
Stonglandet grunneierlag

Olaheim Grunneierlag
Tranøybotn og Gjøvik grunneierlag
Skatvik og omegn grunneierlag
Gammelveten vest grunneierlag
Sollia og Laksfjord grunneierlag
Å og Olaheimen utmarkslag
 

Museum

Midt-Troms Museum
Stiftelsen Midt-Troms Museum har ansvar for museumsdrift i de ni kommunene i Midt-Troms regionen; Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. I Tranøy kommune har Midt-Troms Museum enheter som Sážža – Senja natur- og kultursenter i Øverbotn, Kaperdalen Samemuseum, Hofsøya Bygdemuseum på Stonglandet og Kveitmuseet i Skrolsvik. Museets administrasjonssted ligger i Sundlia i Målselv kommune.

Kontakt: Telefon: 478 34 500
E-postpost@mtmu.no
www.mtmu.no

Kunst, kultur og husflid

Folkeakademiet i Tranøy
Folkeakademinet er en kultur- og folkeopplysningsorganisasjon. Vårt mål er å skaper gode arenaer der barn, unge, voksne og eldre kan delta på meningsfylte kulturaktiviteter i lokalmiljøet der de bor.
Kontaktperson: Herbjørg Valvåg, 9392 Stonglandseidet. Telefon: 957 75 588
http://www.folkeakademiet.no/

Sør-Tranøy Husflidslag
I Rochmanngården på Stonglandseidet har vi Husflidsbua med vevstue, snekkerbod, symaskiner m.m.. Mandager og torsdager samles vi til kreativ aktivitet. Kveldene er åpne for alle. På lørdagene driver vi i samarbeid med andre lag kafeen vår, Våres Kafe kl. 11 - 15. Da er også Husflidsutsalget åpent, med stort utvalg av egne produkter. Andre lag og foreninger er velkommen til å være vertskap på kafeen etter avtale. Vi har også kurs og aktiviteter for barn.
Kontaktperson: Gro Bjørnland, Frovåg, 9392 Stonglandseidet. Mob. 901 16 425
Hjemmeside: www.husflid.no
http://www.facebook.com/group.php?gid=202886419972

Stonglandet skolekorps
Musikkkorps med både voksne og barn. Det har ikke vært noen aktivitet siden høsten 2008, men korpset er ikke nedlagt. Vi håper å komme i gang igjen - interesserte bes melde seg!

Kontaktperson: Bente Johansen, 9392 Stonglandseidet. Mob. 913 86 971

Tranøy kystlag
Tranøy kystlag startet i 2007 med formål å ta vare på og fremme områdets kystkultur. Laget har ansvar for den siste store trebåten, fiskebåten Senjapynt som er fredet av Riksantikvaren, og Norges eldste fembøring Marcus Thrane.
Kontaktperson:
Åge Ingbert Tobiassen, 9392 Stonglandseidet www.kysten.no

 

Idrett

Sør-Tranøy Idrettslag
Sør-Tranøy Idrettslag har ca 120 medlemmer og tilbyr:
- idrettsskole for barn 4-13 år
- herretrim
- dametrim
- familiesvømming deler av året
- fotballtrening 6-10 år
- lysløype, trasè ferdig i 2009
- familieskiløype i området Eidevannet
- Finnskarrennet (år om anna når det er mulig)
- arrangør av 17. mai anna hvert år
Kontaktperson: Lasse Marco Olsen, 9392 Stonglandseidet, mob. 907 35 544

Vesterfjell og Omegn Idrettslag
Vesterfjell OIL er et idrettslag med fokus på langrenn.
Vi har skistadion på Vesterfjell, med skileikområdet og lysløype. Lysløype er ca 3 km lang. Målet er at den skal være preparert og åpen for alle, hver dag i løpet av sesongen. Lyset er tent fra kl 1800 til kl 2130 på hverdager og kl 1100 til kl 2130 i helgene. Når det begynner å bli litt mildere vær, trakker vi en turløype ut til Skatvikskaret i forlengelse med lysløypa.
Vi har skitreninger der lek er en vei til trening. Det skal være artig å trene sammen med andre. For de som ønsker det, deltar vi med medlemmene på terminfestede skirenn under skikretsen og skiforbundet. Vi arrangerer skiskole, med fokus på lek, morro og allsidig skiferdigheter. Normalt med oppstart i begynnelsen av februar. Alle vil få støtte og tips om skipleie og skismøring.
Vesterfjell OIL oppfordrer alle som har lyst på en positiv skiopplevelse, til å benytte lysløypa, og ta kontakt for å delta på trening.
Kontaktperson: Leder Ragnar Johnsen, Vesterfjell, 9304 Vangsvik, tlf: 99 16 75 26

 

Bygdelag, velforeninger mm

B.L. Varden
B.L. Varden er et ungdomslag med tilholdssted i bygda Vangsvik i Tranøy kommune. U.L. Varden ble stiftet i 1903. Ungdomslaget arrangerer blant annet pubkvelder, søndagskafeer, ungdomsklubbkvelder og revy.
Samfunnshuset leies også ut til private arrangementer, f.eks. bryllup, barnedåp, konfirmasjon eller fest. På årsmøtet 2011 ble det vedtatt å endre navn fra U.L Varden til B.L Varden, Bygdelaget Varden, og med dette håper vi på å utvide vårt arbeid for å skape liv, røre og glede i bygda vår.
Kontaktperson: Sigurd Mørkved, telefon 920 42 425

Brennlia Velforening
Laget tilrettelegger og gjennomfører tiltak som fremmer trivsel for barn og voksne. Aktiviteter i felles grillbu, f.eks nissefest, kaffekoking og sosialt samvær i helgene
Styreleder: David-Terje Edwards, Brennlia 9304 Vangsvik
Tlf: 995 77 389
Kontaktperson: sekretær: Marit Adolfsen

Bygdelaget Bellevue
Bellevue er bygdelaget for Stonglandseidet og har som oppgave i å bidra med trivselstiltak for nærmiljøet. Bellevue har ikke samfunnshus, men eier og driver et nærmiljøanlegg ved Eidevannet.
Kontaktperson: Merethe Rochmann. Mob. 95275233

Bygdelaget Vardheim (Hals/Hofsøy)
Kontaktperson: Terje Hofsøy 977 76 274

Bygdelaget Ny Dag
Ny Dag samler medlemmer fra Stonglandseidet til og med Stangnes. Vi eier og driver bygdehuset Solvang, med plass til ca. 80 gjester ved bryllup, konfirmasjoner, fester mv. I løpet av året har vi mange ulike arrangementer, både for unge og eldre.
Kontaktperson: Jon Kristian Valvåg,  telefon 941 46 530

Bygdelaget Samhold
Bygdelaget Samhold holder til i Brygghaugen og driver et forsamlingshus. De har blant annet julemesse hvert år og arrangerer eldrefest.
Kontaktperson: Elly Jørgensen 77 85 31 22

Bygdelaget Solkverv
Bygdelaget Solkverv er eier av et bygdehus på Å i Senja. Etter at bedehuset Betania i Grønvika ble solgt sommeren 2013, ønsker bygdefolket og utflytta Å-væringer å oppruste bygdehuset til eget bruk og til utleie. Vi ønsker gjennom våre arrangement å formidle kunnskap og kultur ut over vårt eget bygdemiljø.
Kontaktpersoner:
Gunn-Mari Bergan, mob. 480 05 468; Knut Andreassen, mob. 901 71 036; Toril A. Larsen, mob. 957 95 863
Facebook: www.facebook.com/solkverv

Rødsand Vel
Kontaktperson: Rita Pettersen

Senja og omegn sameforening
- et lag for hele Senjas befolkning som spesielt skal ivareta den samiske befolkningen og kulturen på Senja. Laget eier Samisk hus på Svanelvmoen som er nyrenovert med nytt kjøkken, konferanse- og møterom. Flott festsal kan brukes til konserter, kulturarrangemanger av alle slag.
Kontaktperson/styreleder: Åge Ingbert Tobiassen, 9392 Stonglandseidet
Mob. 951 56 371
www.sametinget.no

Skrolsvik Bygdelag
Leder: Eilif Pedersen. Kontaktperson: Gunnar Torgersen

Solli samfunnshus
- ble stiftet 15 august 1954. Bygdelaget i Solli er meget aktivt og huset blir idag brukt av bland annet Barneklubb, Barnerevy, Voksen revy, Husklubb, Husflidslag, Grendeutvalg, Idrettslag og Sanitetsforening. På huset arrangeres aktiviteter slik som Karneval, Diskotek, Pubkvelder, 17-mai middag og Revy etc. Idrettslaget plasserer ut tre postkasser hvert år for turgåere.
I tillegg til ulike aktiviteter, leies samfunnshuset ut til private fester, dåp, konfirmasjon, bryllup etc. Det er utleieregler i forhold til dette og det er forskjell i pris på medlem og ikke-medlem. Kontaktperson for utleie er Eirun Gulleng, tlf 958 76 916. Bygdelaget arrangerer også hvert år en Humorfestival. Dette foregår som regel i slutten av august/starten av september. Her kan revylag direktekvalifisere seg til NM i revy på Høylandet. Kontaktperson for revy er Isabell Kling, tlf 959 39 159. Solli samfunnshus har egen hjemmeside: www.sollisamfunnshus.no."

Vikstranda Sanitetsforening
Drift av Anna-stua sanitetsforeningshus. Lokalene kan leies.
Kafé Annastua første tirsdag hver mnd.
Høstbasar mm. Lørdagssamlinger for våre nye landsmenn lørdager 15-18.
Kontaktperson: Tone Edwards, Brennlia 5, 9304 Vangsvik. Tlf. 993 48 111

UL Fremskritt
Laget har grendehuset Trollheimen ved Tennvannat, og driver turstien Sjyvegen mellom Bryggerhaug og Tranøybotn.

Formann :Roy-Willy Hansen      roy-w-h@online.no
Nestformann: Otto Nylund         o.nylund@frisurf.no
Kasserer :  Svanhild Solheim:     solhei@online.no

Grunneierlag og utmarkslag

Gjøvik og Tranøybotn grunneierlag
Kontaktperson: Asbjørn Theodorsen, Tranøybotn, 9394 Vangsvik

Rubbestad og Vikafjell grunneierlag
Kontaktperson: Erling Nordgård erl-nord@bynett.net

Hjemmeside til grunneierlaget

Stonglandet grunneierlag
Grunneierlag for Stonglandshalvøya.
Kontaktperson (leder): Håkon Ryvoll

Olaheim Grunneierlag
Kontaktperson: Bjornar Nyborg
 

Tranøybotn og Gjøvik grunneierlag
Kontaktperson: Asbjørn Theodorsen, mob.  994 54 134

 

Skatvik og omegn grunneierlag
Kontaktperson: Stein-Erik Finjord, mob.  992 42 082

 

Gammelveten vest grunneierlag
Kontaktperson; Steve Ottemo, mob. 950 01 751
 

Sollia og Laksfjord grunneierlag
Kontaktperson; Karsten Kehlet, mob. 486 15 020
 

Å og Olaheimen utmarkslag
Kontaktperson: Trond Eidissen,

         
         

Sang og musikk

Kor Flott
Blandet kor med øvinger på Stonglandet skole.
Dirigent Oscar Larsen
Kontaktperson: Kristin Jakbosen, 9392 Stonglandseidet

Vaffelkoret
Vaffelkoret er et blanda kor med medlemmer i alderen 30-70 år. Koret har ca 25 medlemmer. Øver i Vangsvik kirke/Vikstranda skole
Dirigent: Cato Simonsen, Silsand
Korets leder: Jan-Erik Helstrøm Olsen
Infoside på Facebook

Sør-Senja mannskor
Kontaktperson:
Se YouTube

Blåcompaniet
www.blåcompaniet.no
Kontaktperson: Svein A.Berntsen, Vangsvik

Senjakorpset
Kontaktperson: Alf Rørbakk

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 27.feb.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn