Telefon: 77 87 40 00

e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse:
Tranøy Kommune
Vangsvikveien 298
9304 Vangsvik

Besøksadresse: 
Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik

Kommunal vakttelefon driftsavd.: 957 52 016

Tranøy ettersøksring, vakttelefon: 995 17 025

Telefonliste:

Jan Fredrik Jenssen, ordfører - jan.fredrik.jenssen@tranoy.kommune.no

901 73 092

Birgit Andreassen, varaordfører

997 79 266

Rådmann/stab

 

Alf Rørbakk, rådmann

954 58 124

Eigil Andreassen, ass. rådmann

971 78 610

Trond Eidissen, personalrådgiver, kulturkonsulent, intern kontroll

970 10 744

Lisbeth Faltin, økonomirådgiver

477 16 321

Kari Rønneberg, miljøterapeut

977 67 573

Fellesadministrasjon

 

Linda Andreassen, informasjonsutvikler

948 81 998

Mariann Johansen, servicemedarbeider

948 89 727

Asbjørn Beyer Log, servicemedarbeider

947 90 080

John Olav Edvardsen, IT ansvarlig

959 71 193

Økonomiavdelingen

 

Cathrine Knutsen, regnskapsleder

948 87 690

Janne Pettersen, skatteoppkrever

909 50 596

Unni Røberg, konsulent

948 04 390

Åshild Stiberg, konsulent

909 22 689

Marita Thomassen, konsulent
469 39 167

Forvaltning

 

Audun Sivertsen, plan-/næringsleder

948 69 698

Reidun Aspmo, fagleder landbruk

957 66 077

Estela Garcia Novo, fagleder oppmåling/bygg

911 43 900

Kristin Furuløkken, naturforvalter 979 88 106

Prosjekt:

 

Inger Andreassen, prosjektleder

906 32 390

TEKNISK DRIFT

 

Kommunalteknisk vakttelefon, daglig

957 52 016

Fred-Inge Fredriksen, virksomhetsleder

992 28 695

Sverre A Pedersen, formann nord

481 49 991

Viggo Svendsen, fagarbeider nord

991 01 352

Veronica Sand, feier

481 43 552

Børge Andreassen, formann sør

481 01 724 

Jens Inge Nybrott, fagarbeider sør

948 89 290

Marianne Pedersen, leder renholder bygg

 

HELSE OG SOSIAL

 

Dag Rydmark

907 88 708

Telefaks helsesenteret

77 87 41 01

Helsetjenester

 

Legevakt

116 117

Senjalegen, Silsand

77 88 30 00

Akutt telefon

77 88 30 20

Legekontor Stonglandseidet

77 87 41 10

Päivi Mustonen Vasshaug, helsesøster

916 36 247

Hilde Amundsen, fysioterapeut

901 89 093

Hjemmetjenesten

 

Hjemmetjenesten Sør (Stonglandseidetområdet)

977 18 363

Hjemmetjenesten Nord (Vangsvikområdet)

991 68 509

Marjo Hytönen, virksomhetsleder

975 43 089

Anne Grethe Knoph, PU-tjenesten

908 50 392

Arnt Einar Nilsen, hjelpemidler

948 85 908

Psykiatrisk sykepleier - vakant

979 88 106

Bofellesskapet Stonglandseidet, Bellevy

941 57 097

Sykehjemmet

 

Lisbeth Solbø, virksomhetsleder

991 57 775

Vaktrom, avdeling hovednummer

975 96 527

Kjøkken

991 57 302

Skjermet avdeling

909 78 867

NAV Tranøy

55 55 33 33

Gunvor Toresen, virksomhetsleder

 

Ylva Westphal Nyberg, veileder

 

Marit Olsen, veileder

 

OPPVEKST

 

Vikstranda skole

77 85 35 51

Ulf E Fredriksen, virksomhetsleder/rektor

970 13 349

Marit Mathisen, kontor rektor

970 13 349

Stig Larsen, inspektør

481 95 040

Leif Simonsen, rådgiver

481 94 406

Lærere

481 35 763

Rune Kajander, kulturskolen

957 35 666

SFO

907 62 288

Stonglandet oppvekstsenter

 

Stonglandet skole, tilflytning, voksenopplæring, bibliotek

991 04 698

Geir Tormod Eidissen,
virksomhetsleder, voksenopplæring

951 36 878

Janne Røds, undervisningsinspektør

991 04 698

Anne Gihle Stakland, rådgiver

907 30 504

Jimmy Nilsen, tilflytningstjeneste

977 08 753

Folkebiblioteket,
bibliotekar Eli Hofsøy

906 31 496

Stonglandet barnehage og SFO 907 62 109

Barnehage

 

Inger Rydningen, virksomhetsleder

950 75 688

Stonglandet barnehage

 

Astrid N. Andreassen, styrer/ass leder

907 19 643

Dansesletta barnehage

 

Avd. Blåbær

909 78 919

Avd. Tyttebæra

908 45 756

Avd. Vangsvik

915 14 351

Viktige telefonnummer

 

Brann
110
Politi 112
Medisinsk nødnummer 113
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Legevakt 116 117

Senjalegen Stonglandseidet

Akutt telefon

77 87 41 10

77 87 41 13

Senjalegen Silsand

Akutt telefon

77 88 30 00

77 88 30 20

Kommunalteknisk vakttelefon 957 52 016
Tranøy ettersøksring, vakttelefon  995 17 025