In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen ble igangsatt av nedsatt styringsgruppe den 12.12-14

Senja kommune - Styringsdokument for gjennomføring av kommunereformen 2017-05-09

Rådgivende folkeavstemning

Intensjonsavtale - Etablering av ny kommune i Midt-troms med utgangspunkt i Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Statusbilde Tranøy


INNSPILL TIL  UTREDNING AV STATUSBILDE OG UTFORDRINGSBILDE TRANØY OG NY KOMMUNESTRUKTUR I MIDT-TROMS

Tranøy kommune har nedsatt en styringsgruppen bestående av:

  • Odd Arne Andreassen (leder)
  • Inger Andreassen (nestleder)
  • John Arnar Hansen
  • Marit Stubberud Hansen
  • Malene Åsali Jenssen
  • HTV Marianne Solbø
  • Barne og ungdomsrådet Torgeir Tobiassen

Arbeidet med utredning av statusbilde og utfordringsbilde for Tranøy ble startet 12.12-14. Det inviteres også til felles utredningsarbeid i Midt-Troms for å se på ny kommunestruktur der de 8 Midt-Tromskommunene pluss Salangen og Lavangen inviteres til å delta. Utredningsarbeidet har som mål å være ferdig innen utgangen av 2015, med sikte på evt folkeavstemning og endelig vedtak i kommunestyret våren 2016.

I utredningsfasen er det viktig at flest mulig deltar aktivt med innspill. Det inviteres derfor til dialog og informasjon:

Skriftlige innspill til prosessen kan sendes til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller på epost postmottak@tranoy.kommune.no innen 14.02-15.

Styringsgruppen arrangerer åpne folkemøter for dialog og innspill på Stonglandet skole den 19.januar kl 19 – 21.30 og i Solli Samfunnshus 26.januar kl 19 – 21.30.

All informasjon om utredningsarbeidet, herunder referater, innspill og  rapporter vil bli gjort tilgjengelig på denne siden.

Statusbildet Tranøy skal beskrive Tranøy kommune slik kommunen er i dag. Utfordringsbilde av Tranøy skal trekke utviklingsperspektivene fram til 2040 dersom Tranøy opprettholdes som egen kommune. Ny kommunestruktur skal utrede alternative kommunestrukturer. For Tranøy kan det innbære å være en del av en storkommune som omfatter inntil 10 av de gamle kommunene i Midt-Troms, eller en ny kommune bestående av noen færre av de gamle kommunene. Det kan være Senjakommunene inklusive Lenvik, eller Senjakommunene inklusive Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og evt Målselv. 

 

Med  hilsen
Tranøy kommune

 

Alf Rørbakk
rådmann

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 13.feb.2015
  • Sist oppdatert den 11.mai.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn