In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Utvidet elgjakt i enkelte vald i november

Fylkesrådet i Troms har fastsatt forskrift for utvidet jakt i Tranøy for flere vald i nord-kommunen ut november. Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober.

Med den nye forskriften utvides jakttiden for elg i Tranøy kommune for valdene: Solberget elgvald, Vesterfjell elgvald, Brygghaug elgvald og Svanelvmo/Svanelvplass elgvald fra 1. til 30. november for jaktåret 2016.

Det presiseres at for Solberget elgvald gjelder forskriften kun for den delen av valdet som ligger i Tranøy, og ikke felt i Lenvik.

De som ferdes i skog og mark i november bes om å være oppmerksomme på at det kan være jakt i nordre deler av Tranøy i november også.

Foto: Oddvar Vasshaug

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Tranøy kommune for jaktåret 2016

Hjemmel: Fastsatt av Troms fylkeskommune 17.10.2016, med hjemmel i forskrift 2012-03-01 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017§ 3 pkt. 2. a. jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

 § 1. Formål

Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg i Tranøy kommune for valdene: Solberget elgvald, Vesterfjell elgvald, Brygghaug elgvald og Svanelvmo/Svanelvplass elgvald, for å imøtekomme hensynet til: andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige behov.

§ 2. Utvidet jakttid for elg

Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskrift utvides jakttiden for elg i Tranøy kommune for valdene: Solberget elgvald, Vesterfjell elgvald, Brygghaug elgvald og Svanelvmo/Svanelvplass elgvald fra 1. til 30. november for jaktåret 2016.

§ 3. Forhold til andre brukere av utmarka

Troms fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Troms fylkeskommune kan når som helst oppheve ordningen med utvida jakt dersom det viser seg å medføre særlige ulemper for andre brukere av utmarka. 2

§ 4. Ikrafttreden og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for jaktåret 2016.

 

 

  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 26.okt.2016
  • Sist oppdatert den 28.okt.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn