Målgruppen for møtene er:

Kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:

Møte 1: Tirsdag 20.august kl.17.30-20.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad

Møte 2: Onsdag 21.august kl.17.30-20.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

Møte 3: Torsdag 22.august kl.17.30-20.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik

Møte 4: Onsdag 4.september kl.17.30-20.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa

Møte 5: Tirsdag 5.september kl.17.30-20.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord

Møte 4: Mandag 9.september kl.17.30-20.30 Bardufosstun, Målselv

Møte 7: Tirsdag 10.september kl.17.30-20.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til:

johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Vi ønsker alle sammen vel møtt!