In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

interkommunalt kreftkoordinator / kreftsykepleier

 

Hvis du er kreftsyk eller en av dine nære er rammet av denne sykdommen, skal du ha mulighet til å ta kontakt med oss. Tjenesten skal være lett tilgjengelig for deg. Tilbudet gjelder kreftsyke uansett alder, type kreft eller hvor lenge du har vært syk.

 Med kreftsykdom følger ofte mange sammensatte problemer som rammer både den syke og de pårørende. Kreftsykepleier/-koordinator skal støtte alle som er involvert i kreftrammedes livssituasjon.

 Interkommunalt kreftsykepleier og kreftkoordinator yter tjenester til Berg, Torsken og Tranøy kommune, samt Lenvik, Sørreisa og Dyrøy kommune.

Hva kan kreftsykepleier – koordinator gjøre for deg?

 • Kreftsykepleier kan gi cellegiftkurer på poliklinikken DMS Midt-Troms, Finnsnes
 • Gi informasjon og veiledning til deg som er syk og til dine pårørende
 • Tilbudet er også for deg som er ferdig med sykdommen og behandling, men trenger hjelp til å komme videre, livet etter kreft
 • Tilrettelegge for å hjelpe deg ved behov for pleie og omsorg i hjemmet. Dette i samarbeid med hjemmesykepleien eller andre
 • Utøve kreftsykepleie med respekt for deg og dine sin integritet, ressurser og opplevelsen ved å være kritisk syk
 • Behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering
 • Oppfølging av dine barn som er spesielt sårbar når mor eller far er syk
 • Gi støtte og yte omsorg til deg og dine, og fremme deres medbestemmelse
 • Tar ansvar for deg når du er i en livsavsluttende fase og ivareta din familie, og sikre en verdig død
 • Samtale med etterlate

Hva er en kreftkoordinator?

 • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunen
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

Hvordan komme i kontakt med kreftsykepleier – koordinator?

 • Du kan slev ta kontakt med kreftsykepleier – koordinator
 • Du kan be fastlege, sykepleier eller andre på sykehuset om å sende henvisning til oss, så tar vi kontakt med deg.
 • Du kan bruke kontaktskjema som kan lastes ned fra denne siden.
 • Tjenesten er gratis (unntatt cellegiftbehandling som inngår under frikortordningen)

 Kontaktinformasjon

 • Kreftsykepleier:         May-Iren Vikestad

                                               Mail: may-iren.vikestad@lenvik.kommune.no

 • Kreftkoordinator:       Daniel Henriksen-Schmid

                                               Mail: daniel.henriksen@lenvik.kommune.no

 

 • Felles telefon:  481 45 134
 • Postadresse:

 

DMS Midt-Troms

Postboks 600 

9306 Finnsnes

Litt om vår kreftsykepleier:

May-Iren Vikestad er fra Silsand. Hun var ferdig utdannet sykepleier våren 2002. Hun har jobbet 6 år som sykepleier på korttidsavdelingen, DMS Midt Troms. Våren 2008 fikk hun stilling som kreftsykepleier i Lenvik kommune. Hun var ferdig med sin videreutdanning i kreftsykepleie våren 2010. Hun har ansvar for en poliklinikk på DMS der hun kan gi cellegift, blodtransfusjoner og andre intravenøse infusjoner. I tillegg skal hun være til hjelp og støtte for kreftpasienter og pårørende i kommunen.

Litt om vår kreftkoordinator:

Daniel Henriksen-Schmid er opprinnelig fra sør i Tyskland og har bodd i Norge siden 2002. I de 12 årene han har vært i Norge har han for det meste bodd i Tromsø der han jobbet på kreftavdelingen ved Universitetssykehuset. Her tok han videreutdanning i kreftsykepleie. Som kreftkoordinator ønsker Henriksen-Schmid å være en god støtte og samtalepartner for de som har behov for det, og ikke minst et talerør for kreftrammende og for kreftsaken.

 Skjema:

 • Opprettet av Linda Andreassen
 • Opprettet den 23.apr.2014
 • Sist oppdatert den 23.apr.2014
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn