Visitter på sykehjemmene i kommunene blir ivaretatt som vanlig eller avtalt annet tidspunkt med hvert enkelt sykehjem.  Helsestasjon hos lege utgår i sommerferien, etter avtale med helsesøster.

Lokalkontorene har sommerstengt i følgende uker:

Gryllefjord legekontor: 29, 30, 31 og 32

Sifjord legekontor: uke 28,29,30 og 31

Skaland legekontor: 28, 29, 30 og 31

Stonglandseidet legekontor: 29, 30, 31 og 32

Silsand legekontor vil ha vanlig åpningstid hele sommeren:

Mandag-fredag kl:08.00-15.30 (telefontid 9-11.00 og 12-14.00)

Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl: 15.30, ring Interkommunal legevakt på tlf. 116117 eller ved medisinsk nødhjelp ring 113

Det vil bli hengt opp oppslag på hvert enkelt kontor. Fint om dere kan få informasjon ut på hjemmesiden til hver enkelt kommune.

Mvh
Anita Ustad
Fagleder Senjalegen avd. Silsand legekontor