Husk dette når du skal stemme!

Når du kommer inn i et valglokale, blir du møtt av en valgmedarbeider. Valgmedarbeideren er der for å hjelpe hvis det er noe du lurer på. Når du er klar vil valgmedarbeideren vise deg til et stemmeavlukke1. Ta stemmesedlene du vil bruke en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget. I Oslo er det ikke fylkestingsvalg. 2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene. Veiledning står på stemmeseddelen. 3. Brett hver av stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut, da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene. 3. Gå til en valgfunksjonær og få stempel på utsiden av stemmesedlene. Begge stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent. 5. Legg de stemplede stemmesedlene i valgurnen.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, er stemmegivningen litt annerledes.

Andre måter å stemme på

Visste du at du ikke må stemme i et valglokale? Se alle stedene og måtene du kan stemme på og hvordan dette gjøres.