Forskriften er tilgjengelig på hjemmesiden til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på www.senja2020.no i perioden 09.01.19-06.02.19. Forskriften er også tilgjengelig ved henvendelse til kommuneadministrasjonen i de fire kommunene. 

Evt. spørsmål rettes til Fred Inge Fredriksen, Tranøy kommune.

Skriftlige merknader til forslaget til forskrift sendes til:

postmottak@tranoy.kommune.no

ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

Evt. pr post til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik

Høringsfrist: 06.02.19