In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Høring av forslag til detaljreguleringsplan for fv 232 - Rassikring Kapervatn

Rådmannen har på delegert myndighet fra kommunestyret vedtatt å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-1.

Planen legges ut til offentlig ettersyn fra 19.12-11 til 31.01-12. Merknader til planforslaget sendes Asplan Viak AS, Rådhusgata 3, 9008 Tromsø eller på e-post til Geir Peder Pedersen, Asplan Viak. Spørsmål til planen kan rettes til prosjektleder Ronny Pedersen i Statens vegvesen, Region Nord, tlf. 77 55 29 15. 

Frist for å sende inn merknader settes til 01.02.12.

Relevante dokumenter

  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 19.des.2011
  • Sist oppdatert den 04.jan.2012
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn