In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Hjemmesykepleie

Generelt

Tema

Pleie og omsorg

Beskrivelse

Hjemmesykepleiens formål er å gi hjemmeboende personer og personer i tilrettelagt bolig nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes.


Dette kan for eksempel være:

 • Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner.
 • Tilrettelegging av måltider og kostveiledning.
 • Oppfølging og observasjon av foreskrevet legemiddelbehandling.
 • Informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet slik at bruker klarer mer selv.
 • Hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner pga. sykdom.
 • Lindrende behandling, som for eksempel smertebehandling, sårbehandling med mer
 • Forebyggende tilsyn
 • Veiledning gjeldende hjemmehjelpsfunksjonen, søknad om hjelpemidler, syn- og hørselskontakt, trygghetsalarmkontakt osv.
   

Hva tjenesten ikke omfatter:

 • Nødvendig helsehjelp gis ikke i form av hjemmesykepleie der søker er i stand til å ta seg til nærmeste legekontor på egen hånd
 • Følge til lege (kun i spesielle tilfeller hvor bruker ikke har pårørende i nærheten)
   

Målgruppe

Alle som bor og/eller oppholder seg i Tranøy kommune har rett til helsehjelp, og hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes situasjon.

Kriterier/vilkår

Bruker må på grunn av akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming ha behov for nødvendig helsehjelp i form av sykepleie.

 

Samarbeidspartnere

- Fastlege
- Psykiatrisk sykepleier
- Fysioterapaut
- Ergoterapaut
- 2 linjetjenesten (sykehus etc.)
 

Eksterne lenker

 
 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.
Begrensinger i helsepersonells adgang til å motta gaver…(se kommunale regler).
Forskrift om individuell plan.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven.
Forvaltningsloven
 

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte Hjemmetjenesten Sør på telefon 77874115 eller Hjemmetjenesten Nord på telefon 77853305 for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie. Derson en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Hva forventer vi av deg/betingelser for å få tjenesten:

 • Gi beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid
 • Hvist du selv ikke klarer å åpne døren, må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks ved ytterdør
 • Husdyr må ikke være til sjenanse for den som kommer for å hjelpe deg
 • Det forventes at det luftes før hjemmetjenesten kommer og ikke røykes når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid av hensyn til den ansatte
 • Det forventes at du oppbevarer og bruker hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte i sitt arbeid
   

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Hjemmetjenesten
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Før saken kan avgjøres, vil virksomhetsleder i pleie- og omsorgstjenesten vurdere dine behov nærmere. Normalt vil du få besøk i hjemmet.

Alle søknader om hjemmesykepleie vurderes innvilget etter administrative vedtak i hjemmetjenesten. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten vil omfatte.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.


Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteløven påklage dette til kommunen og deretter til helsetilsynet i fylket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til helsetilsynet i fylket.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Hjemmetjensten
Ansvarlig leder: Marjo Hytonen
Saksbehandler/kontaktperson: Marjo Hytonen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Marjo Hytonen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av John Olav Edvardsen
 • Opprettet den 02.mai.2011
 • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn