Organisering

Helsesøster er direkte underlagt kommunelege I. Dersom kommunen ikke har tilsatt kommunelege I, er helsesøster underlagt helse- og sosialsjef.

Tilbud til barn

Barn i alderen 0-6 år.
Oppfølging av sped- og småbarn med tanke på fysisk, psykisk og sosial utvikling.

 • 1-3 uker - hjemmebesøk av helsesøster
 • 6 uker - helsesøster og lege
 • 3 mnd - helsesøster, 1. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
 • 5 mnd - helsesøster, 2. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
 • 6 mnd - lege (helsesøster ved behov)
 • 8 mnd - helsesøster, hørselstest
 • 11 mnd - helsesøster, 3. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
 • 12 mnd - lege
 • 15 mnd - helsesøster, MMR-vaksine
 • 2 1/2 år - helsesøster, språklek
 • 4 1/2 år - helsesøster, syn og hørsel

I tillegg til det planlagte programmet utføres også konsultasjoner ut fra den kontakt foreldre selv tar initiativ til. I tillegg følger helsesøstertjenesten opp sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre som har behov for ekstra støtte og hjelp.

 

Tilbud til barn i skolepliktig alder

1. klasse: Skolestartundersøkelse hos lege med samtale om bl.a. barnets trivsel, kost, søvn etc. Måling av høyde og vekt. Time hos helsesøster ved behov.
2. klasse: Individuell samtale hos helsesøster med fokus på helse og trivsel. Påfyllsdose med polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.
6. klasse: Samtale/helseopplysning individuelt om tema som pubertet, skolemiljø, kost etc. Høyde og vektmåling. Disteri/stivkrampe-vaksine.
7. klasse: Pubertetsundervisning. Meslinger/kusma/røde hunder-vaksine.(MMR).
8. klasse: Gruppeundervisning i vårsemesteret om seksualitet, prevensjon og egenomsorg. BCG-vaksine
9. klasse: Gruppeundervisning - oppfølging seksualitet, prevensjon og egenomsorg.
10. klasse: Klasseundervisning om seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Poliovaksine.

Foruten de oppsatte kontaktene, vil det være oppfølging av elever ved behov. Dette skjer
ved at foreldre, lærere eller elever selv tar kontakt.

Helsesøstertjenesten kan også tilby foreldreveiledning.

Skolehelsetjenesten samarbeider med mange instanser, for eksempel fysioterapitjenesten,
barnevernet, PPT. Helsesøster deltar også i tverrfaglige team.

3. klasse: Undervisning om ulike tema, høydemåling + vaksine
6. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine
7. klasse: Undervisning om rusmidler, høydemåling + vaksiner
8. klasse: Undervisning om ulike tema
9. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine
10. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine

 

Tilbud til skolene

Det skal gjennomføres faste kontordager ved Stonglandet og Vikstranda skole. 

I tillegg til overnevnte kommer helsesøsters deltagelse i ansvarsgrupper og skolehelseteam, der elever som har spesielle problemer og behov blir fulgt opp av en tverrfaglig gruppe. Helsesøster skal også møte på foreldremøter, for å informere om ulike tema som gjelder skoleelever generellt.