Tjenestetilbudet omfatter:

  • Tranøy sykehjem
  • Hjemmetjenesten (hjemmetjeneste sør og nord, samt PU-tjenesten)
  • Helsetjenesten (helsesøster og fysioterapi), Legetjenesten ivaretas av Senjalegen.
  • Jordmortjeneste ivaretas av Lenvik kommune
  • Barnevernstjenesten ivaretas av Lenvik kommune
  • Sosialtjenester er nå lagt til NAV Tranøy