In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Helse

  Tjenester

Legetjeneste

Helse og omsorg

Pleie og omsorgstjenesten

Helsesøstertjenesten

Legetjeneste

 

SENJALEGEN                                                             

LEGETJENESTE SAMARBEID FOR

KOMMUNENE BERG, LENVIK, TORSKEN OG TRANØY

Avd Dager med lege og hjelpepersonell Dager kun bemannet med hjelpepersonell Åpningstider Telefon Akutt Telefon
Silsand Alle ukedager   08.00-15.30 77883000 77883020
St.eidet Mandag og Torsdag   08.00-15.30 77874110 77874130

Ved tilstander det haster å komme i kontakt med lege ring 113.
AMK, Ambulansetjenesten og Finnsnes Interkommunale legevakt sentralen vil ha tilgang til en egen hot-linje på Silsand legekontor.

Alle legekontor vil i tillegg til fastlege være bemannet med turnusleger.
Ved ferie, kurs ol , kan det være at Avd. Stonglandseidet, Skaland, Gryllefjord og Sifjord får åpningsdager som har en redusert legebemanning. Silsand legekontor vil alltid være bemannet med lege og fraværsdekkning ved mangelfulle legebemanning på de øvrige legekontorene.
Bestillinger av timer, resepter , sykemeldninger og spørsmål kan rettes til Silsand + det lokalkontoret man tilhører.
Organisering av legetjenesten og fastlege oversikt/bytte finner dere under gjøres via www.nav.no og under fastlege i Lenvik eller fastlegekontoret tlf. nr. 81 05 95 00

Felles postadresse for alle avdelinger

Senjalegen
Laukhellaveien 84
9303 SILSAND

e-post: senjalegen@lenvik.kommune.no
Medisinske spørsmål kan dessverre ikke besvares på e-post

Link til HELFO

Helse og omsorg

      Postadresse:  Tranøy kommune, Vabgsvikveien 298, 9304 Vangsvik

Besøksadresse: Tranøy helsesenter, Helsesenterveien 20,  Stonglandseidet

Sentralbord:      77 87 40 00
Telefaks:           77 87 40 01

e-post adr:        postmottak@tranoy.kommune.no

Tjenestetilbudet omfatter:

  • Tranøy sykehjem
  • Hjemmetjenesten (hjemmetjeneste sør og nord, samt PU-tjenesten)
  • Helsetjenesten (helsesøster og fysioterapi), Legetjenesten ivaretas av Senjalegen.
  • Sosialtjenester er nå lagt til NAV Tranøy, og barnevernstjenesten ivaretas av Lenvik kommune.

Pleie- og omsorgstjenesten

 

Den største virksomheten innenfor pleie- og omsorgstjenesten er sykehjemmet. Til sammen er her plass til 30 beboere.  

Leder for Tranøy sykehjem er virksomhetsleder Lisbeth Solbø.

Innenfor åpen omsorg (utenom institusjon) har man hjemmetjenesten, som omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og er et tilbud til folk som trenger hjelp og som gjør dem i stand til å bo hjemme.  Også tjenesten for psykisk utviklingshemmede hører til i åpen omsorg.

Leder for hjemmetjenesten er virksomhetsleder Marjo Hytönen

Helsesøstertjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Dette skal gjøres ved å gjennomføre programmer for helseopplysning, foreldre- og elevveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt iverksette tilbud om utvidet støtte og hjelp til familier som måtte ha behov for det.
Helsesøster og hennes samarbeidspartnere skal fokusere på metoder som gjør foreldre, barn og unge i stand til å kunne påvirke faktorer som fremmer deres helse, trivsel og mestring.

Organisering:

Helsesøster er direkte underlagt kommunelege I. Dersom kommunen ikke har tilsatt kommunelege I, er helsesøster underlagt helse- og sosialsjef.

Tilbud til barn:

Barn i alderen 0-6 år.
Oppfølging av sped- og småbarn med tanke på fysisk, psykisk og sosial utvikling.

- 1-3 uker -hjemmebesøk av helsesøster
- 6 uker -helsesøster og lege
- 3 mnd -helsesøster, 1. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
- 5 mnd. -helsesøster, 2. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
- 6 mnd -lege (helsesøster ved behov)
- 8 mnd -helsesøster, hørselstest
- 11 mnd -helsesøster, 3. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
- 12 mnd -lege
- 15 mnd -helsesøster, MMR-vaksine
- 2 1/2 år -helsesøster, språklek
- 4 1/2 år -helsesøster, syn og hørsel

I tillegg til det planlagte programmet utføres også konsultasjoner ut fra den kontakt foreldre selv tar initiativ til. I tillegg følger helsesøstertjenesten opp sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre som har behov for ekstra støtte og hjelp.

Tilbud til barn i skolepliktig alder:

1. klasse: Skolestartundersøkelse hos lege med samtale om bl.a. barnets trivsel, kost, søvn etc. Måling av høyde og vekt. Time hos         helsesøster ved behov.
2. klasse: Individuell samtale hos helsesøster med fokus på helse og trivsel. Påfyllsdose med polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.
6. klasse: Samtale/helseopplysning individuelt om tema som pubertet, skolemiljø, kost etc. Høyde og vektmåling. Disteri/stivkrampe-vaksine.
7. klasse: Pubertetsundervisning. Meslinger/kusma/røde hunder-vaksine.(MMR).
8. klasse: Gruppeundervisning i vårsemesteret om seksualitet, prevensjon og egenomsorg. BCG-vaksine
9. klasse: Gruppeundervisning - oppfølging seksualitet, prevensjon og egenomsorg.
10.klasse: Klasseundervisning om seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Poliovaksine.

Foruten de oppsatte kontaktene, vil det være oppfølging av elever ved behov. Dette skjer
ved at foreldre, lærere eller elever selv tar kontakt.

Helsesøstertjenesten kan også tilby foreldreveiledning.

Skolehelsetjenesten samarbeider med mange instanser, for eksempel fysioterapitjenesten,
barnevernet, PPT. Helsesøster deltar også i tverrfaglige team.

- 3. klasse: Undervisning om ulike tema, høydemåling + vaksine
- 6. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine
- 7. klasse: Undervisning om rusmidler, høydemåling + vaksiner
- 8. klasse: Undervisning om ulike tema
- 9. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine
-10.klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine

Tilbud til skolene:

Det skal gjennomføres faste kontordager ved Stonglandet og Vikstranda skole. 

I tillegg til overnevnte kommer helsesøsters deltagelse i ansvarsgrupper og skolehelseteam, der elever som har spesielle problemer og behov blir fulgt opp av en tverrfaglig gruppe. Helsesøster skal også møte på foreldremøter, for å informere om ulike tema som gjelder skoleelever generellt.

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 22.sep.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn