In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Godt nytt år til alle Tranøyværinger!

2014 har vært et greit driftsår for kommunen. Det jobbes godt i alle sektorer og jeg vil innledningsvis takke alle ansatte for innsatsen i det året som vi nå har bak oss. Ett eksempel å nevne som gjelder hele den kommunale virksomheten er arbeidet som gjøres for å få ned sykefraværet. Sykefraværet har gått ned over tid og er i dag på rundt 6 %. Dette er en halvering av fraværet. Dette er viktig for den enkelte ansatte, men ikke minst for kommunens drift og økonomi.

Vårt samfunn er et komplisert maskineri å holde i gang. Kommunen er en del av dette. Andre offentlige og private aktører er nødvendig for å få dette til. Frivillig innsats på mange felt er helt avgjørende for å kunne holde vårt velferdssamfunn i gang. Alle som driver med frivillig samfunnsinnsats fortjener en stor takk.

Næringslivet er fundamentet i samfunnet, også i Tranøy. Mye spennende skjer i næringslivet i kommunen. Av nysatsinger må nevnes SalMar sin innvestering i nytt smoltanlegg. Det skal bygges et bygg på ca. 12000 m² i Gjøvika. Total innvestering på ca. 500 millioner. Rognkjeksoppdrett på Rubbestad er spennende og ser ut til å være vellykket. Akvaplan Niva ønsker å kjøpe området og har planer for utvidelse av rognkjeksanlegget og satsing på andre arter.  Tranøy har et variert næringsliv. Noen av våre bedrifter konkurrerer i et nasjonalt og internasjonalt marked og klarer seg godt tross konkurranse med bedrifter fra lavkostland. Mange små bedrifter og enkeltmannsforetak utgjør en stor del av næringslivet. Det er viktig at kommunen stiller opp for våre bedrifter, er ekspeditt i saksbehandlinga og en medspiller for næringslivet. For å vise at vi setter pris på vårt næringsliv deler kommunen ut en næringslivspris hvert 2. år. I 2014 gikk prisen til SalMar ASA.

Stortinget har pålagt alle kommuner å foreta ei utredning i forhold til egen kommunes evne til å møte framtidens utfordringer, og behovet for å etablere større kommuner. Tranøy er i gang med arbeidet. Utredinga skal være ferdig i løpet av 2015. Kommunereformen vil nok prege dette arbeidsåret.

Troms Fylkeskommune har satt i gang en planlegging av kystsonen i fylket. Dette arbeidet nærmer seg slutten. Kommunene vil få forslagene til kystsoneplan til sluttbehandling i løpet av 2015.

Som sagt, mye vil skje i 2015. Innbyggerne bør engasjere seg både i planleggingsarbeidet og i utredninga om en ny kommunestruktur.

Godt nytt år, til alle!

Odd Arne Andreassen

ordfører

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 07.jan.2015
  • Sist oppdatert den 04.mar.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn