For planforslaget gjelder at planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 11.4.19, ROS-analyse datert 20.2.19, vurdering av biologisk mangfold datert 25.1.19 og rapport grunnundersøkelser datert 27.9.18 er tilgjengelig på denne siden.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt postmottak@tranoy.kommune.no eller Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik innen 16.8.2019.

Rådmannen